Logistiek
Garantie, geen beloftes

Ook onze professionele logistiek wordt beheerd volgens ultramoderne en op efficiëntie gestoelde leveringsprincipes en draagt het volle vertrouwen van onze klanten weg. Wij houden onze beloftes en leveren op tijd.

Via een ERP-systeem met SLS-beheer worden in onze interne logistiek grondstoffen en productieorders beheerd. Door de toepassing van innovatieve technologieën beschikken we direct over alle productierelevante gegevens. Het beheer van de goederenstromen in de onderneming wordt geoptimaliseerd qua termijn, tijd en afstand.

De levering aan klanten en het beheer van externe bewerkingen zoals oppervlaktecoating vindt plaats via eigen vrachtwagens en betrouwbare transporteurs. Daarbij houden we altijd rekening met mogelijkheden voor optimalisering op het gebied van kosten, baten en energie-efficiëntie. Wanneer mogelijk bouwen we logistieke circuits in de vorm van een Milkrun-concept, dat bedrijfsinterne en bedrijf overschrijdende logistiek op maat promoot. In dit kader heeft ook de uit Japan afkomstige Kanban-methode een bijzondere betekenis gekregen, omdat ze op het daadwerkelijke verbruik van materiaal is gebaseerd.

Glüpker Blechtechnologie GmbH maakt deel uit van een logistieke waardeketen (supply chain), die veilig, betrouwbaar en flexibel moet zijn. Met productiestrategieën als Just in Time en Just in Sequence stemmen we de productieprocessen nauw op elkaar af. Wij kunnen snel en zeker reageren op schommelingen van de vraag, veranderend klantgedrag en marktveranderingen. Ons logistiek concept lost gegarandeerd alle verwachtingen in.

Even professioneel als onze logistiek is ook onze communicatie. +49 5941607-0

  • Door de toepassing van innovatieve technologieën beschikken we direct over alle productierelevante gegevens.